Transponuj +1   Transponuj -1

    T A M  Z A  V O D O U  V  R Á K O S Í     **0012
   C                AMI        F         G 
1. + TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ JE UKRYTÝ PRÁM, TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ TI NAJEVO DÁM
   JAK TUZE MI ZÁLEŽÍ,ZDA ZATOUŽÍŠ MÍT,
   TEN PRÁM CO MI NÁLEŽÍ A NA NĚM SE SKRÝT

            F          EMI   
REF:  + ŽE SLUNCE TAM V DÁLI,JEN PRO TEBE ZÁŘÍ
     AMI        F     G 
    A PÁLÍ DO TVÁŘÍ JEŽ ZAHOŘÍ TÍM VÍC

2.  + A VZDOR ZÁDŮM SPÁLENÝM, KDYŽ USNEŠ A SPÍŠ
    JSI OBLAKŮM VZDÁLENÝM KUS BLÍŽ  INSTR REF:   ŽE SLUNCE

3. +- TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ, JE LEKNÍNŮ KRAJ, TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ JE RÁJ