Transponuj +1   Transponuj -1

    O Č I  M Á  S N Ě H E M  Z A V Á T É  [B]         **0011

    A       F#MI  C#MI 
1.   OČI MÁ SNĚHEM ZAVÁTÉ,V DUŠI MÁ CHLADNÝ STÍN
    HMI                F#MI      HMI C#7     F#MI 
    RAMPOUCHEM SRDCE PROKLÁTÉ,STUDENÝ HLAS, NA DLANI MRÁZ,LEDOVÝ KLÍN
HMI F#MI HMI E7 
2.   SLUNCE SVIT MARNĚ ÚTOČÍ, JEJÍ CIT NEROZTÁL
    PROSÍM VÁS PANE PRŮVODČÍ,ZASTAVTE VLAK, UŽ JE TO TAK,NEMOHU DÁL

    F#MI      C#7          F#MI 
REF:  VIDÍM ŽE UŽ SE ŠEŘÍ A VÍM TEĎ,ŽE JEN ZBÝVÁ
             HMI  E        A 
    SMUTEK ZAVŘENÝCH DVEŘÍ, PRO TOHO KDO JE SÁM
             F#MI          C#MI 
    PRO TOHO, KDO SI VĚŘÍ, PRO TOHO KDO SI ZPÍVÁ
        H7                E7 
    PŘESTOŽE NA RTECH HO STUDÍ POLIBEK POSLEDNÍ

3.   OČI MÁ SNĚHEM ZAVÁTÉ, V DUŠI MÁ CHLADNÝ STÍN
    AŽ SE MĚ JEDNOU ZEPTÁTE,CO Z TOHO MÁM, ŽE ŽIJU SÁM,NEODPOVÍM REF. 4=3
                 F#MI  D C#7 F#MI 
   CO Z TOHO MÁM, ŽE ŽIJU SÁM, ŽE ŽIJU STÁLE SÁM