Transponuj +1   Transponuj -1 B43

*2^    M Ž Í  T I  D O  V L A S Ů   [C]          **0010
    D       E   G A   G A  D 
1.   MŽÍ TI DO VLASŮ,KDYŽ ÚSVIT STŘÍBŘÍ PLÁŽ
    D       E  G  A G A D 
    MŽÍ TI DO VLASŮ A PRÁZDNÁ ZŮSTÁVÁŠ
    G      A       D  G     A      F# 
    JAK RÁD BYCH NA TU KRŮPĚJ SÁH JEŽ SE TI TŘPYTÍ NA ŘASÁCH
    D       E  G  A   G A  D 
    MŽÍ TI DO VLASŮ A MŮJ VLAK HVÍZDÁ V TMÁCH

        HMI   F#7    HMI  A   D     A      D 
REF:  NASPĚCH MÁM AČ NEODJÍŽDÍM RÁD KDYŽ TĚ DÉŠŤ,TEN ŠPATNÝ KAMARÁD
      HMI    EMI   HMI    G      F# 
    DO VLASŮ,DO VLASŮ ZA MĚ LÍBÁ MUSÍM JÁ TI SBOHEM DÁT

2.   MŽÍ TI DO VLASŮ ... A PRÁZDNÁ ZŮSTÁVÁŠ
    A JÁ TY VLASY HAVRANÍ PŘED CHVILKOU BRAL JSEM DO DLANÍ
    MŽÍ TI DO VLASŮ A VCHÁZÍ SVÍTÁNÍ