Transponuj +1   Transponuj -1 A91

*2_    T R Á P E N Í                  **0005
    D        A7        D     G 
1.   ČAS A DÉŠŤ VŮNI SPLÁCH ZE TVÝCH ÚST PO MALINÁCH
        D          A  A7      D G D 
    KDO TO JEN ZAVINIL,KDO MĚ TRÁPÍ, NEMÁM PRO CO ŽÍT

2.   V BENJU MÉM SKŘÍPE TÓN, HLEDÍM SÁM NA ORION
     STOVKY MIL PROCOURÁM,MARNĚ TOUŽÍM S TEBOU NĚKAM JÍT
    G             D 
REF:  DLOUHÉ TÝDNY VLÁČÍM RANEC ZARMOUCENÝ,
    G         E7   A 
    PŮVABU A KRÁSY ANI VŮNÍ NENÍ

3.   MÁM JÁ MÁM TRÁPENÍ V SRDCI MÁM SNAD KAMENÍ
    KAM SE JEN ULOŽÍM, KDO MI PODÁ CHLADNOU VODU PÍT