Transponuj +1   Transponuj -1
 
    V Í M, Ž E  J S I  S E  M N O U -DRACULA  **1961
   G         CMI       G, HMI/F#, G7/F
1.  VÍM ŽE JSI SE MNOU  JSI V MÉM POVODÍ
          C   CMI/D#  G/D       D9/4  
   Z TÉ VÍRY SE LÁSKO MÁ     I NÁŠ SYN NARODÍ

2.  DLAŇ MÁ JE ZAS VE TVÉ, KAM CHCEŠ SE MI VZDAL
   JEN ZDÁNLIVĚ VZDÁLENÝ     TY DÝCHÁŠ VE MNĚ DÁL
    D7                   G     EMI  
REF:  JSOU V NÁS TY PRVNÍ STISKY POUT, JSOU V NÁS, TĚM NELZE UNIKNOUT
      C  G/H  AMI EMI/G D  D9/4  
    JAK DŘÍV STEJNÝ PLÁČ STEJNÝ SMICH
    JSOU V NÁS TA PRVNÍ JISKŘENÍ,   JAK VÍŠ TO ZÍTŘEK NEZMĚNÍ
      C  G/H AMI EMI  F  D9/4, D7
    JE V NÁS PRVNÍ ŽÁR PRVNÍ HŘÍCH

3.   VÍM ŽE JSI SE MNOU, PLOD MŮJ V TOBĚ ZRÁL
    TY ZDÁNLIVĚ VZDÁLENÁ, JÁ DÝCHÁM V TOBĚ DÁL

REF:  JSOU V NÁS DNY PRVNÍCH NADĚJÍ   JSOU V NÁS TY NEPOMÍJEJÍ
    KREV MÁ TEPNOU TVOU PROCHÁZÍ
    JSOU V NÁS,     TEĎ VÍM TO TEPRVE,
        JSOU V NÁS,        TEĎ VÍM TO TEPRVÉ
    JSOU V NÁS,     TA VŠECHNA POPRVÉ,
         JSOU V NÁS,       TA VŠECHNA POPRVÉ
      C  G/B  AMI EMI/G F D9/4, D E
    STA SNŮ BEZ KONCŮ BEZ HRÁZÍ JSOU V NÁS