Transponuj +1   Transponuj -1
C66 
   R U S A L K A  - DVOŘÁK [CDUR]    C66  **1814
   G   D G  D G  C G  D        AMI D 
1.  MĚSÍČKU NA NEBI HLUBOKE-ÉM, SVĚTLO TVÉ DALEKO VIDÍ
   G   D C  G  C  D  G     EMI   AMI D 
   PO SVĚTĚ BLOUDÍŠ, ŠIROKÉM, DÍVÁŠ SE V PŘÍBYTKY LIDÍ
   G   D7 C  G  D  C  EMI   AMI   D G 
   PO SVĚTĚ BLOUDÍŠ, ŠIROKÉM, DÍVÁŠ SE V PŘÍBYTKY LIDÍ
   G    HMI     C     E  G     C      G  D G 
REF: MĚSÍČKU PO-O-O-STŮJ CHVÍ-I-I-LI, ŘEKNI MI ŘEKNI, KDE JE MŮJ, MILÝ 2X

2.  ŘEKNI MU STŘÍBRNÝ MĚSÍČKU, MÉ ŽE JEJ OBJÍMÁ RÁMĚ
   [ABY SI ALESPOŃ CHVILIČKU, VZPOMENUL VE SNĚNÍ NA MNE] 2X
REF: [ZASVIŤ MU DO DALEKA,ZA-SVI-IŤ MU,ŘEKNI MU ŘEKNI,KDO TU NA-A-AŇ ČEKÁ]