Transponuj +1   Transponuj -1
A104 
   Z Č E R V E N Á     – SUCHÝ      **1741
   D    A     D       A  
1.  ZČERVENÁ,ZČERVENÁ,KDYŽ JÍ HLADÍM RAMENA,
   D      H7     E7    A7 
   PŘEČETLA SI NĚKDE ASI,CO TO ZNAMENÁ
   D    A    D     A     D    H7    E7  A7   D 
   ZEJMÉNA,ZEJMÉNA,LÁSKY SLOVA PLAMENNÁ,ZAPŮSOBÍ TAKŽE COBY RŮŽE ZČERVENÁ
   H7 
REF: SLÍBILA MI CESTOU Z KINA, ŽE SI JEDNOU VŠECHNO VYNAHRADÍM,VYNAHRADÍM
   E                        A7   E   A7   
   TEĎ VŠAK MLUVÍ O POČASÍ,ZATÍM STAČÍ,ŽE JÍ VLASY HLADÍM,VLASY HLADÍM

        D    A   D      A  
3.  STOJÍ TU. TICHÁ A ZMATENÁ,BEZ FALŠE A BEZ VĚNA,
   D       H7     E7   A7  D 
   ZE VŠECH NEJVÍC SE MI LÍBÍ,ŽE JE ČERVENÁ, 
   H7                         EMI 
REF: AŽ SE BUDU Z VOJNY VRACET BUDE JÍ PREJ ASPOŇ DVACET ROKŮ, DVACET ROKŮ
   A                       D   A   D 
   SLÍBILA TO BEZ VÁHÁNÍ, MĚLA PŘI TOM ODHODLÁNÍ V OKU, V LEVÉM OKU. 

        D    A   D      A  
4.  STOJÍ TU. TICHÁ A ZMATENÁ,BEZ FALŠE A BEZ VĚNA,
   D        H7     E7  A  D 
   ZE VŠECH NEJVÍC SE MI LÍBÍ,ŽE JE ČERVENÁ ŽE JE ČERVENÁ, ŽE JE TAK ČERVENÁ