Transponuj +1   Transponuj -1
 
    J S I  M Ů J  P Á N – DRACULA **1716
      E     A   A         A    E  
1.   JAK VZÁCNÝ DAR MI BYL DÁN,DAR PŘÍZNĚ TVÉ JSI MŮJ PÁN
    C#    F#MI AMI    E         A  H  E 
    CO DÁM TI JÁ JEN ÚZKOST MÁM, MĚ SOUDIT SMÍŠ JSI MŮJ PÁN.
      E       A   A          A    E  
2.   JEN BLÍZKOST SVOU MI DÁL PŘEJ, PRÝ NEBYL RÁJ, JÁ ZNÁM JEJ 
    C#    F#MI AMI    E           A  H  E 
    V TVÉM NÁRUČÍ SE SKVÍ TEN LÁN, TY VLÁDNEŠ JÍM, JSI MŮJ PÁN 
 
    E           G#MI E              F#MI 
REF:  STŮŇU Z TVÝCH VĚČNÝCH ODCHODŮ KAM ZAS ŠELS? KAM A Z JAKÝCH DŮVODŮ?
    F#MI7           DMAJ7   C#MI            G#MI G7 
    ODPUSŤ MÝM HROZNÝM PŘEDSTAVÁM    PŘI KTERÝCH I DÝCHAT PŘESTÁVÁM.
       C       DMI7            C 
    POKAŽDÉ KDYŽ SE MI VRACÍŠ PROCITÁM JSEM V BEZPEČÍ
    E          A      F#MI       H 
    POCHYBNOST I STESKY JSOU TY TAM OČI TVÉ MĚ PŘESVĚDČÍ

3.   MÝM DNŮM JAK JDOU JSI DAL ŘÁD, ČÍM JSEM TI JÁ CHCI DÁL ZNÁT 
    MNOU NESPOUTÁN MNOU MILOVÁN,  BUĎ VŮLE TVÁ - JSI MŮJ PÁN.