Transponuj +1   Transponuj -1
 
    T O U L A V Ý  B O T Y – POUPATA **1687

    G D EMI HMI C AMI D  
        G     D       EMI     HMI  
1.   KAŽDÝ DEN DÁL A DÁL, VPROSTŘED CESTY JAKO KRÁL 
        C      AMI    D  
    CHODIL TULÁK, BOTY STARÝ NA NOHOU, 
        EMI     C     D        G   
    AŤ BYL DÉŠŤ,NEBO MRÁZ,CHODIL PO TĚCH CESTÁCH ZAS, 
       AMI      HMI     D  
    CÍLEM BYL MU OBZOR STŘETLÝ S OBLOHOU. 
       EMI    C       D     G  
REF:  JEHO JMÉNO BYLO ZNÁMÝ, BYL PRÝ PŘÍTEL MOJÍ MÁMY, 
        AMI      HMI      C     D  
    A KDYŽ HRÁL A ZPÍVAL, HLAS BYL SLYŠET NA NĚKOLIK MIL, 
          EMI      C        D     G  
    KDYŽ BYL S NÁMI, JEN SE SMÁL, SE MNOU SI NA TULÁKA HRÁL, 
        AMI       HMI      D  
    JÁ BYCH DAL, CO MÁM, ZA VRÁCENÍ TĚCH CHVIL. 
        G      D     EMI      HMI 
2.   V JEDEN KRÁSNÝ LETNÍ ČAS PŘIJÍT DOMŮ MĚL K NÁM ZAS, 
        C    AMI     D 
    AVŠAK CELÉ LÉTO NIKDO NEPŘIŠEL,
        EMI      C     D      G 
    A PAK POŠŤÁK, PŘIJEL K NÁM, ČERNÝ DOPIS PŘEDAL NÁM,
        AMI     HMI       D 
    A V NĚM BYLO PSÁNO: JÁ RÁD JSEM VÁS MĚL. REF: 
        G      D    EMI    HMI 
3.   MÁMA S PLÁČEM ŘEKLA MI: UŽ NEPŘIJDE ZA NÁMI, 
        C     AMI      D  
    BYL TO OTEC TVŮJ A HODNĚ RÁD TĚ MĚL,
       EMI    C     D       G   
    OD TÝ DOBY,TOUHU MÁM,PO HORÁCH SE TOULAT SÁM, 
       AMI    HMI      D 
    BOTY TOULAVÝ JAK TÁTA MÍT BYCH CHTĚL. 
R: G D EMI HMI C AMI D G