Transponuj +1   Transponuj -1

    S E D L O  Z  B O D L Á K Ů  -  K.T.O.       **0864

    C                F 
1.   NOC OBLÍKÁ DO ČERNEJCH ŠATŮ STÍNY,
         C         D7  G7 
    A VELKEJ VŮZ NA NEBI ZŮSTAL STÁT.
        C     C7      F 
    U OHNĚ SUŠÍ SVÝM POTEM ZTVRDLÝ DŽÍNY,
            C        G     C 
    JEDEN Z TĚCH HOCHŮ, KTEREJ NAVYKNUL SE ŠTVÁT.

     C         F        C 
REF.:  ZA STÁDEM KONÍ A ZA TÍM, KDE SNAD VIDÍ RÁJ,
    C          A7    D7 G7 
    KDE STROMY VONÍ KOUZELNÝM ÚDOLÍM,
        C         F 
    JE POSLEDNÍ KE SLUNCI OBRÁCENÁ STÁJ,
           C    G    C 
    TAM ZNAČKA VYPÁLENÁ OHNĚM NEBOLÍ.

2.   JEDEN Z TĚCH HOCHŮ, CO PO RÁNU SE POSADÍ,
    DO SEDLA Z BODLÁKŮ, ZA UZDU KRVAVOU,
    A KTERÝ ČEKÁ, ŽE MOŽNÁ JEDNOU UVIDÍ,
    STŘÍBRNÝ STÁDO PÁDIT ZLATOU OBLOHOU.

REF.:  TAK POKAŽDÝ, KDYŽ TOUHLE CESTOU UTÍKÁ,
    A NESPATŘÍ NA HORÁCH LEDY TÁT,
    TAK DOBŘE VÍ, ŽE ZIMA STÁDA ZAMYKÁ,
    A ŽE MU NEZBÝVÁ, NEŽ SVÝMU SNU SE SMÁT.