Transponuj +1   Transponuj -1

       Z A S P A L A  N E V Ě S T A  CDUR **0499
    C     DMI  G7        C 
1.   ZASPALA NEVĚSTA V STRÁŽNICKEJ DOLINĚ,
    C7        F  FMI      C 
   [: PRIŠLA PRO ŇU MAMKA, PRIŠLA PRO ŇU MAMKA:
    A     DMI    G7        C 
    STAŇ, NEVĚSTO, HORE, STAŇ, NEVĚSTO, HORE!" :]

2.   STAŇ, NEVĚSTO, HORE, SNÁĎ SI SA VYSPALA,
    POŤ PODÓJIT KRÁVY, POŤ PODÓJIT KRÁVY,
    KERÉS NEDOSTALA, KERÉS NEDOSTALA.

3.   VŠAK VY STE VĚDĚLI, ŽE JÁ SU CHUDIČKÁ………………
    ŽE VÁM NEPŘIVEDU, ŽE VÁM NEPŘIVEDU………………..
    KRÁVY DO DVOREČKA, KRÁVY DO DVOREČKA………………………

4.   JA DYŽ STE VY CHCELI KRAVIČKU ROHATÚ,
    MĚLI STE SI VYBRAT, MĚLI STE SI VYBRAT,
    NĚVESTU BOHATÚ, NEVĚSTU BOHATÚ.