Transponuj +1   Transponuj -1

   Z A  S T A R Ú  B R E C L A V Ú  **0497
   D                  EMI    A7       D 
1.  ZA STARÚ BRECLAVÚ,ZA STARÚ BRECLAVÚ U TEJ BOŽÍ MUKY,U TEJ BOŽÍ MUKY
2.  STOJÍ TAM DĚVEČKA, STOJÍ TAM DĚVEČKA, ZALAJUME RUKY.
3.  ZALAMUJE SI JICH, ZALAMUJE SI JICH, ZA SVOJÚ HLAVIČKÚ.
4.  KOMUS ŇA ZANECHAL, KOMUS ŇA ZANECHAL, ŠVARNÝ ŠOHAJÍČKU.
5.  JÁ SEM ŤA ZANECHAL, JÁ SEM ŤA ZANECHAL, ENOM PÁNU BOHU.
6.  ABY SAS MODLILA, ABY SAS MODLILA, ABYCH DOŠEL DOMŮ.
7.  ŠOHAJ Z VOJNY JEDE, ŠOHAJ Z VOJNY JEDE, S HLAVÚ PORÚBANÚ.
8.  ZAVAŽ NĚ JU MILÁ, ZAVAŽ NĚ JU MILÁ, NAŠI NEPOZNAJÚ.
9.  MATIČKA POZNALA, MATIČKA POZNALA, TATÍČEK NEMOHEL.
10.  TATÍČKU MŮJ STARÝ, TATÍČKU MŮJ STARÝ, JÁ SEM Z VOJNY DOJEL.