Transponuj +1   Transponuj -1

    V Í N E Č K O  B Í L É  **0495

    A    E  A        D A 
1.   VÍNEČKO BÍ - LÉ  JSI OD MÉJ MILÉJ
    A    F#7  HMI  E  A    E A 
    [:BUDU ŤA PÍT CO BUDU ŽÍT VÍNEČKO BÍLÉ:]

2.   VÍNEČKO RU - DÉ  JSI OD TÉJ DRUHÉJ
    [:BUDU ŤA PÍT CO BUDU ŽÍT  VÍNEČKO RU - DÉ:]

3.   VÍNEČKA O - BĚ  FRAJÁRKY MÓJE
    [:BUDEM VÁS PÍT CO BUDU ŽÍT  VÍNEČKA O - BĚ:]