Transponuj +1   Transponuj -1

    V  Š I R É M  P O L I  S T U D Á N E Č K A  CDUR **0491
    C          G F   C 
1.   V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA KAMENNÁ
    DMI  G7  C G C  C    A7  DMI G7 C 
    A V NÍ VODA, VODĚNKA, A V NÍ VODA STUDENÁ
2.   IŠLO DIVČA, IŠLO V SUKNI ČERVENEJ,
    PODAJ TY NĚ, ŠOHAJKU, PODAJ VODY STUDENEJ,
3.   DYŽ SEM PODAL ZE STUDÁNKY VODĚNKU,
    DOJDI VEČER, ŠOHAJKU, DÁM TI ZA TO HUBĚNKU,