Transponuj +1   Transponuj -1

    U Ž  S E  T E N  T Á L Í N S K E J  R Y B N Í K **0489
    C                 F   C    D    G 
1.   UŽ SE TEN TÁLÍNSKEJ RYBNÍK NAHÁNÍ,DOSAHÁ VODĚNKA K SAMÉMU KRAJI
    C      G  F    G    C 
    DOSAHÁ DOSAHUJE, CESTIČKU ZAPLAVUJE. :/

2   VYJDI TY,CESTIČKO,VYJDI Z VODY VEN,
   PO KTERÉ JSEM CHODIL S MÝM KAMARÁDEM
    CHODÍVAL VE DNE, V NOCI, PRO TVOJE MODRÉ OČI