Transponuj +1   Transponuj -1

    U Ž  M N Ě  K O N Ě  V Y V Á D Ě J Í  GDUR**0488
    G      D   G        C   G 
1.   UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ, UŽ MNĚ KONĚ SEDLAJÍ,
    G        C  D   G     D G 
    UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ A HORNYSTI TROUBĚJÍ.

2.   PŘESTAŇTE MNĚ KONĚ SEDLAT, PŘESTAŇTE MNĚ TROUBITI,
    [: PŘESTAŇTE MNĚ KONĚ SEDLAT, JÁ SE MUSÍM LOUČITI. :]

3.   NEJPRVE S MOJÍ MATIČKOU, KTERÁ MĚ VYCHOVALA,
    [: A PODRUHÝ S MOJI PANENKOU, KTERÁ MĚ MILOVALA. :]

4.   DĚKUJI VÁM, MÁ MATIČKO, ZA VAŠE VYCHOVÁNÍ,
    [: DĚKUJI TI, MÁ PANENKO, ZA TVOJE MILOVÁNÍ. :]