Transponuj +1   Transponuj -1

    T A N C U J ,  T A N C U J ,  V Y K R U C A J   **0481
ZRYCHLIT AŽ REFREN
    C        G                 C 
1.   TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ, VYKRÚCAJ, LEN MI PECKU NEZRÚCAJ, NEZRÚCAJ.
    C      G              C 
    DOBRA PECKA NA ZIMU, NA ZIMU, NEMA KAZDY PERINU, PERINU.
    C       F       G      C 
REF.: TRA-LA-LA-LA, TRA-LA-LA-LA, TRA-LA-LA-LA, LA-LA-LA, LA-LA-LA

2.   MALA SOM JA RUKÁVCE, RUKÁVCE, DALA SOM JE CIGÁNCE, CIGÁNCE,
    CIGÁNEČKO MALUČKÁ, MALUČKÁ, PRIČARUJ MI SYNEČKA, SYNEČKA.    REF.:

3.   MÁM-LI JÁ TI ČAROVAT, ČAROVAT, MUS͊ TY MNE NĚCO DÁT, NĚCO DÁT,
    ČTYŘI GROŠE NEBO PĚT, NEBO PĚT, BUDE SYNEK AKO KVĚT, AKO KVĚT.  REF.:

4.   POBIL CIGÁN CIGÁNKU, CIGÁNKU, PO ZELENÉM ŽUPÁNKU, ŽUPÁNKU,
    CIGÁNEČKA CIGÁNA, CIGÁNA, PO ZÁDEČKÁCH VIDLAMA, VIDLAMA.     REF.:

5.   STOJÍ VOJÁK NA VARTĚ, NA VARTĚ, V ROZTRHANÉM KABÁTĚ, KABÁTĚ,
    OD VEČERA DO RÁNA, DO RÁNA, ROSA NANHO PADALA, PADALA. REF.: