Transponuj +1   Transponuj -1

    S L U N Í Č K O  Z A  H O R Y  Z A C H Á Z Í  **0475
    AMI   DMI  AMI ADIM E AMI    DMI    AMI E AMI  
1.   SLUNÍČKO ZA HORY ZACHÁ ZÍ, PUSŤTE NÁS Z ROBOTY, RYCHTÁŘI!
    AMI  DMI   AMI ADIM E  AMI    DMI   AMI E AMI 
    PUSŤTE NÁS, ACH, PROSÍM VÁS,VŠAK MY VÁM PŘIJDEME ZEJTRA ZAS

2.   VŠAK VĚČNĚ ROBOTA NEBUDE, FARÁŘI RYCHTÁŘI DRÁBOVÉ
    CELÝ DEN JENOM NA PANSKÉM, KDYPAK SI POLÍČKO DOOŘEM