Transponuj +1   Transponuj -1

    S E D Í  S O K O L  N A  J A V O R I  **0473
    A        E A D     A     A         E A 
1.   SEDÍ SOKOL NA JAVORI,SEDÍ SOKOL NA JAVORI,PREBÍRÁ SI DROBNÉ PERÍ 

2.   PRIŠEL NA ŇHO STARÝ JAGAR,JA ŤA, SOKOL, ZASTRELIŤ MÁM.

3.   NESTRÍLAJ MA, JAGÁREČKU, MÁM JÁ DOMA FRAJÁREČKU.

4.   FRAJÁREČKU VELMI KRÁSNÚ, TAKOVÚ SI NEDOSTANU.