Transponuj +1   Transponuj -1

    P R Š Í , P R Š Í ,  L E N  S A  L E J E    **0470
    A 
1.   PRŠÍ, PRŠÍ, LEN SA SLEJE, NEZATVÁRAJ, MILÁ DVERE,
     D    A     E     A 
    [:MILÁ MÁ, DUŠA MÁ, NEZATVÁRAJ PRED NÁMA:]

2.   KED SOM IŠIEL OD ZUZIČKY, STRNGALY MI OSTROŽIČKY,
    [:STRNGALY, BRNGALY, SIVÉ OČKA PLAKALY:]

3.   SVATÝ JANE, JA TA PROSÍM, JA TO DIEVČA DOSTAT MUSÍM,
    [:HOC MI BRÁNI OTEC, MAŤ, JA TO DIEVČA MUSIM MAŤ:]