Transponuj +1   Transponuj -1

    P R Í D I  J A N O  K  N Á M  **0469

    D                  G      D 
1.   PRÍDI JANO, K NÁM {CARIJÁ JUCHACHA}, ALE NECHOĎ SÁM, :]
    A      D  G  D   A  D    
    VEM SI SEBÚ KAMARÁDA CEZ ZELENÝ HÁJ :]

2.   V ZELENÉM HÁJU NA ŤA ČAKAJÚ,
    TAM ŤA,JANO, TAM ŤA,JANO PREMILENÝ  TAM ŤA ZABIJÚ

3.   NEZABIJÚ ŇA, NEBOJÍM SA JÁ, MÁM ŠABLENKU OCELOVÚ,VYSEKÁM SE JA

4.   NEVYSEKÁŠ SE,JE JICH NA ŤA MOC, NEBUDEŠ MOCT ZAVOLATI MILÁ,DOBRÚ NOC

5.   DOBRÚ NOC DÁVÁM, VŠEM VĚRNÝM PANNÁM,
    LEN TÉ JEDNÉ, FALEŠNICI,DOBRÚ NOC NEDÁM