Transponuj +1   Transponuj -1

    P O D  T Ý M  N A Š I M  O K É N E Č K O M  **0468
    C       DMI     G     C 
1.   POD TÝM NAŠIM OKÉNEČKOM BÝVÁ VELKÝ MRÁZ,
    A V TEJ NAŠEJ STUDÁNEČKE NIEJE VODY ZAS.
    C   EMI  F     DMI     C   G 
  [: VEZMEM SI JÁ SEKÉREČKU,PRERÚBEM TU STUDÉNEČKU,
    C       DMI    G     C 
    A V TEJ NAŠEJ STUDENÉČKE BUDE VODA ZAS. :]

2.   POD TÝM NAŠIM OKÉNEČKOM Z BIELEJ RŮŽE KVET,
    POVEDZ ŽE MI, MOJA MILÁ, ČO ŤA MRZI SVET?
    A MŇA TEN SVET NIČ NEMRZÍ, LEN MŇA MOJE SRDCE BOLÍ,
    LEN MŇA MOJE SRDCE BOLÍ,PLAKALA BYCH HNED 

3.   POD TÝM NAŠIM OKÉNEČKOM BIELA LALIJA,
    POVEDZŽE MI MOJA MILÁ, KTO K VÁM CHODIEVA ?
    A K NÁM NIKTO NECHODIEVA, LEBO SA MŇA ŠECI BOJÁ,
    LEBO SA MŇA ŠECI BOJÁ,ŽE SOM CHUDOBNÁ.