Transponuj +1   Transponuj -1

    O K O L O  H R A D C E  CDUR **0462
    C              D         G 
1.   OKOLO HRADCE V MALÉ ZAHRÁDCE ROSTOU TAM TŘI RŮŽE  2X
    C     F    G    C       G   C 
    JEDNA JE ČERVENÁ, DRUHÁ JE BÍLÁ, TŘETÍ KVETE MODŘE 2X
    C                     G 
REF:  VOJÁCI JDOU, VOJÁCI JDOU, BOŽE JAKÁ JE TO KRÁSA
                            C 
    VOJÁCI JDOU, VOJÁCI JDOU, PĚKNĚ V ŘADÁCH ZA SEBOU
                           F 
    VOJÁCI JDOU, VOJÁCI JDOU, KAŽDÉ DÍVČÍ SRDCE JÁSÁ
          C            G       C 
    KDYŽ VOJÁCI JDOU, VOJÁCI JDOU, PĚKNĚ V ŘADÁCH ZA SEBOU

2.   KOBYLKA MALÁ, KOVAT SE NEDÁ, KOVÁŘI NECHCE STÁT
    TAK JAKO MÁ MILÁ, KDYŽ SE NA MĚ HNĚVÁ, HUBIČKU NECHCE DÁT REF

3.   KOBYLKA MALÁ, KOVAT SE DALA, KOVÁŘI POSTÁLA
    TAK JAKO MÁ MILÁ, KDYŽ SE UDOBŘILA, HUBIČKU MI DALA REF: