Transponuj +1   Transponuj -1

    N A  T U  S V A T Ú  K A T E R I N U  **0454
    C           G       C 
1.   NA TU SVATÚ KATERINU, KATERINSKÚ NEDĚLU,
    DMI    G     C     C     G     C 
    VERBOVALI ŠOHAJÍČKA NA VOJNU, VERBOVALI ŠOHAJÍČKA NA VOJNU
    C                   G         C 
REF:  SAMA KRÁLOVNA, SAMA KRÁLOVNA CEDULIČKU PSALA, CEDULIČKU PSALA,
    ABY ŠOHAJKA, ABY ŠOHAJKA NA VOJNU DOSTALA, NA VOJNU DOSTALA.
    C              G               C 
    ČOBOGAJ, NEBOGAJ, ČÁRY NEBOGAJ,ČOBOGAJ, NEBOGAJ, ČÁRY NEBOGAJ,
    ČOBOGAJ, NEBOGAJ, ČÁRY NEBOGAJ, BOGAJ BOGAJ BOGAJ BOGAJ ČÁRY NEBOGAJ
2.   PREČO STE HO VERBOVALI, VERBOVALI V NEDĚLU,
    PREČO STE TO NENECHALI NA STREDU? REF: (... Z TEJ VOJNY)