Transponuj +1   Transponuj -1

    N A  S T R A H O V Ě  P O D  P E T Ř Í N E M CDUR **0449
    C                G  C 
1.   NA STRAHOVĚ POD PETŘÍNEM KLÁŠTER STOJÍ.
    C     F        G        C         G C 
    A TAM JAKO V KLECI PTÁČEK PLÁČE MALÝ STRAHOVÁČEK PRO DÍVENKU SVOJI
2.   NEPLAČ, NEPLAČ STRAHOVÁČKU, ZANECH NÁŘKU.
  DOBRÁ FARA VŠECHNO SPRAVÍ, VEZMEŠ SI DÍVENKU SVOJÍ, K SOBĚ ZA KUCHAŘKU