Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y Z  J S E M  J Á  S L O U Ž I L        **0435
    C               G                 C 
1.  KDYZ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI KUŘÁTKO ZA TO,
    A TO KURE KRAKORE, BEHA PO DVORE, MÁ PANENKA PLÁČE DOMA V KOMOŘE.
2. KDYZ JSEM JÁ SLOUŽIL TO DRUHÉ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI KACHNIČKU ZA TO,
    A TA KAČKA BLATOTLAČKA, A TO KUŘE ......
3.  KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO TŘETÍ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI HUSIČKU ZA TO.
    A TA HUSA CHODÍ BOSA, A TA KAČKA .....
4. KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO ČTVRTÉ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI VEPŘÍKA ZA TO,
    A TEN VEPŘ JAKO PEPŘ, A TA HUSA .....
5.  KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PATÉ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI TELÁTKO ZA TO,
    A TO TELE HUBOU MELE, A TEN VEPŘ ......
6. KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO ŠESTÉ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI KRAVIČKU ZA TO,
    A TA KRÁVA MLÉKO DÁVÁ, A TO TELE .....
7. KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO SEDMÉ LÉTO, VYSLOUŽIL JSEM SI BOTIČKY ZA TO,
    A TY BOTY DO ROBOTY, A TA KRÁVA .....