Transponuj +1   Transponuj -1

   K D O  S I  T U  P Ě S N I Č K U ZAZPÍVÁ  DDUR **0433
    D     A    D    G   A     D 
1.  [:KDO SI TU PĚSNIČKU ZAZPÍVÁ, VESELÁ PARTIJA Z MISTŘÍNA
    D          EMI   A            D  
   [: ONI SI JU PREVELICE ZPĚVAJÚ, KEĎ SA VEČER ZA DĚVČATY TRAJDAJÚ,
   D     A    D    G    A     D 
   TRAJDAJÚ, TRAJDAJÚ VELICE, KEĎ IDÚ PRES POLE K MUZICE :]

2.  [: Z MISTŘÍNA CHLAPCI SA SCHÁZAJÚ,NIKOMU DOBIT SA NEDAJÚ. :]
    [: JA, KDO CEKNE, UŽ HO BIJÚ VESELE, PO PAŠTĚCE, PO PAPRČÁCH, PO ČELE,
    POTOM SA ŠIKOVNO ZTRÁCAJÚ,PRES POLE DOMŮ SA VRACAJÚ. :]
    
3.  [: ANIČKA, DUŠIČKA, NEKAŠLI, ABY MA U TEBJA NENAŠLI. :]
    [: JÁ ŤA CHYTÍM, POMILUJEN, POSTÍSKÁM
    A PRI TOM SI PREVELICE ZAVÝSKÁM, ZAVÝSKÁM NA CELÚ DĚDINU,
    AKÚ MÁM ŠIKOVNÚ DĚVČINU:]