Transponuj +1   Transponuj -1

    Č Í  J S O U  T O  K O N Í Č K Y  **0414
    DMI   A DMI A DMI A  DMI C F  C   DMI        C DMI    A 
1.   ČÍ JSOU-OU TO-O KONÍ-Í -ČKY-Y,ČÍ JSOU,ČÍ JSOU, NA TOM NAŠEM OUHOŘE?
    F         C    A7      DMI  GMI  A DMI  
    ONI SE TAM PASOU ONI SE TAM PASOU   OD SAMÉHO POLEDNE. 
2.   KDYBYCH JÁ VĚDĚLA, ŽE JSOU, ŽE JSOU, ŽE JSOU MÉHO MILÉHO,
    JÁ BYCH JE ZAHNALA JÁ BYCH JE ZAHNALA DO JETELE BÍLÉHO.
3.   KDYBY JÁ VĚDĚLA, ŽE JSOU, ŽE JSOU, ŽE JSOU MÉHO JENÍČKA,
    JÁ BYCH JE ZAHNALA JÁ BYCH JE ZAHNALA DO PĚKNÉHO ZELÍČKA.