Transponuj +1   Transponuj -1

    C O  T O  T A M  Š U P O C E  GDUR **0410
    A      E        A 
1. [: CO TO TAM ŠUPOCE ZA TÚ STODOLÚ, :/
    D        A           E       A 
  [: ŠOHAJOVY KONĚ, ŠOHAJOVY KONĚ, ŠOHAJOVY KONĚ VODY NEMAJÚ. :]

2.   NEMAJÚ NEMAJÚ, CHTĚLO SA JIM PÍT
    MOSELA ŠENKÉRKA, MOSELA ŠENKÉRKA,MOSELA ŠENKÉRKA PRO VÍNEČKO JÍT. 

3.   ŠPATNÝ SI SYNEČKU, ŠPATNÝ HOSPODÁŘ
    ŽE SVOJÍM KONÍČKAM,ŽE SVOJÍM KONÍČKAM, ŽE SVOJÍM KONÍČKAM VODY NEPODÁŠ