Transponuj +1   Transponuj -1

    A N D U L K O  Š A F Á Ř O V A  3/4 **0404
    G    D7  G      D7   G 
1.   ANDULKO ŠAFÁŘOVA, HUSIČKY NEMÁŠ DOMA.
      D7      G    D7    G 
    HUSY JSOU V JEČMENĚ, ANDULKO, VYŽEŇ JE!
    G     D7    G        D7    G 
    VYŽEŇ JE Z JEČMENE VEN DŘÍV, NEŽ BUDE BÍLEJ DEN.
2.   JÁ BYCH JE VEN VYHNALA, JEN KDYBYCH SE NEBÁLA.
    PAŇMÁMA LEHCE SPÍ, JAK SE HNU, VŠECKO VÍ!
    JÁ NESMÍM Z KOMŮRKY VEN DŘÍV, NEŽ BUDE BÍLEJ DEN.