Transponuj +1   Transponuj -1

    A  J A  T A K A  D Z I V O Č K A **0402
1.   AMI    E7  AMI  E7    AMI
    A JA TAKÁ DZIVOČKA, CINGI LINGI BOM,
    RÁDA VIJEM PÍREČKA, CINGI LINGI BOM,
    C     G   C  DMI      H7  E7 
2X   RÁDA VIJEM,RÁDA DÁM, CINGILINGI BOM,BOM,BOM,
    AMI    E  AMI E7     AMI 
    I ZA KALAP ZAKLADAM, CINGI LINGI BOM,

2.   A JA TAKÁ JAK I MAC, CINGILINGI BOM,
    ČARNÉ OČI MUŠIM MAC, CINGILINGI BOM,
    ČARNÉ OČI MAC MALA, CINGILINGI BOM, BOM, BOM, BOM,
    JA ŠE NA ŇU PODALA, CINGILINGI BOM,

3.   A TY CIGÁN DOBRE HRAJ, CINGILINGI BOM,
    NA DZIVČATA NĚKUKAJ, CINGILINGI BOM,
    NA DZIVČATA NA ŠUMNÉ, CINGILINGI BOM, BOM, BOM,
    NAJ NĚCHODZA PO HUMNĚ, CINGILINGI BOM,