Transponuj +1   Transponuj -1
 
    D I V O K É  K O N Ě  -  NOHAVICA       **0381
    AMI           C    DMI AMI 
1.   [:JÁ VIDĚL DIVOKÉ KONĚ, BĚŽELI SOUMRAKEM:],
    DMI  AMI  DMI    AMI  ADIM F 
    VZDUCH TĚŽKÝ BYL A DIVNĚ VONĚL TABÁKEM,
    DMI  AMI  DMI     AMI  E  AMI 
    VZDUCH TĚŽKÝ BYL A DIVNĚ VONĚL TABÁKEM.

    AMI                 C    DMI  AMI 
2.   [:BĚŽELI, BĚŽELI, BEZ UZDY A SEDLA, KRAJINOU ŘEK A HOR:],
    DMI   AMI     DMI    AMI  ADIM F 
    [:SPER TO ČERT, JAKÁ TOUHA JE TO VEDLA ZA OBZOR:]

    AMI             C     DMI   AMI 
3.   [:SNAD VESMÍR NAD VESMÍREM, SNAD LÍSTEK NA VĚČNOST:]
    DMI   AMI    DMI  AMI    ADIM F 
    [:NAŠE TOUHO JEŠTĚ NEUMÍREJ, SIL MAME DOST:]

    AMI                C    DMI AMI 
4.   [:V NOZDRÁCH SLÁDNE ZÁPACH KLISEN NA BŘEHU JEZERA:]
    DMI   AMI  DM   AMI  ADIM F C D F 
    [:MILOVÁNÍ JE DIVOKÁ PÍSEŇ VEČERA:]

    AMI             C     DMI AMI 
5.   [:STÉBLA TRÁVY SKLÁNÍ HLAVY, STAVÍ SE DO ŠIKU:]
     DMI    AMI    DMI    AMI    ADIM F 
    [:KRÁL S DVOŘANY, PŘIJÍŽDÍ NA POPRAVU ZBOJNÍKŮ:]

    AMI                    C    DMI   AMI 
6.   [:CHTĚL BYCH JAK DIVOKÝ KŮŇ BĚŽET, BĚŽET, NEMYSLET NA NÁVRAT:]
    DMI     AMI   DMI   AMI  ADIM F C D F 
    [:S KOŇSKÝMI HANDLÍŘI VYRAZIT DVEŘE, TO BYCH RÁD:]  

    JÁ VIDĚL DIVOKÝ KONĚ