Transponuj +1   Transponuj -1
 
    E N T E N T Ý N Y    - ULRYCHOVI HANA + PETR   **0356
    E   H     A    E  A   E  H    E 
1.   KDYSI DÁVNO V KOLE JSEM STÁL, ENTENTÝNY DOKOLA HRÁL,
       H   A     E   A   E   H     E 
    SLOVO PADLO, KAŽDEJ SI PŘÁL, Z KOLA VEN A JÍT NĚKAM DÁL.
    E      A    E        H    E 
2.   PRVNÍ ŠEL A POSTAVIL DŮM, DRUHÝ SÁZEL ZELENÝ HÁJ,
       E    A    E    A  E   H    E 
    TŘETÍ PŘÍSNÝCH PŘEDPISŮ DBAL, ČTVRTÝ LÁSKU SPOČÍTAL.
E    H    A   E  A   E   H    E 
3.   JÁ ENTENTÝNY HRÁL, SLOVO PADLO, KAŽDÝ SI PŘÁL,
    H      A   E   A  E    H   E 
    Z KOLA VYJÍT NĚKAM DÁL, JENOM JÁ TAM POŘÁD STÁL.

       E   A    E         H    E 
4.   ŘEKLI JDĚTE, HLEDEJTE KRAJ, KDE JE DŮM A ZELENÝ HÁJ,
       H   A     E   A   E    H   E 
    KOLEM PLOTŮ ŽELEZNÝCH VRAT, SMÍTE ZAHRÁT, ZAZPÍVAT.
        E   A      E     E  H    E 
5.   HLEDAT TOHO, KDO CHTĚL JÍT DÁL, ENTENTÝNY S NÁMI HRÁL,
        H    A     E   A    E    H   E 
    POHNOUT HRADBOU KAMENNÝCH STĚN, VZÍT HO Z KOLA, VYJÍT VEN.
    H    A   E  A   E   H     E 
6.   AŤ ZNOVA DÁ SE VÉST SRÁZEM OLŠÍ, ZAROSTLÝCH CEST,
        H     A     E  A  E  H    E 
    DO TĚCH MÍST, KDE ZŮSTANEM STÁT, ENTENTÝNY BUDEME HRÁT.