Transponuj +1   Transponuj -1
A15 
    D A V I D  A  G O L I Á Š   - JEŽEK      **0338
    C    AMI       F G C      AMI    F G 
1.   LIDI NA LIDI JSOU JAKO SANĚ, ČLOVĚK NA ČLOVĚKA JAKO KAT,
    C    A    DMI  G7  C H7 
    PODÍVEJTE SE NĚ, MUSÍTE NAŘÍKAT.
    EMI        H7   EMI          H7 
    OBR DO PIDIMUŽÍKA MYDLÍ, DOMNÍVAJE SE, ŽE VYHRAJE,
    G    EMI AMI  D7 G 
    KLIDNĚ SEĎME NA ŽIDLI, ČTĚME BIBLI, TAM TO VŠECHNO JE.
    C    AMI     F  G  C      AMI   DMI  G 
    SAMUELOVA KNIHA NÁM POVÍDÁ, JAK NA ŽIDA PŘIŠLA VELIKÁ BÍDA,
    C    C7  AMI  C7  F        FMI   C    G#7 G 
    JAK TI BÍDNÍ FILIŠTÍNI, VÁLKU VÉST NEBYLI LÍNÍ, AŽ POTKALI DAVIDA.
    DAVID ŠEL DO VÁLKY VOLKY NEVOLKY, Z VELKÉ DÁLKY NESL BRATRŮM HOMOLKY
    V POCHODU SE CVIČIL V HODU, DAL SI PRO STRÝČKA PŘÍHODU TŘI ŠUTRY DO
    G#7 G7 C7 G#       C        D7 
    TOBOLKY. HEJ, HEJ, KAM SE VALEJ, VŽDYŤ JSOU MALEJ!
        G7   G#7     A7      G7 
    TAKHLE GOLIÁŠ HO PROVOKUJE, DAVID SLUŠNĚ SALUTUJE,
    KDYŽ MU ALE OBR PLIVNUL DO OČÍ, DAVID SE OTOČÍ, PRAKEM ZATOČÍ,
    C    C7   AMI   C7 F        FMI 
    KDYŽ ZAČÍNÁŠ, NO TAK TUMÁŠ, BYL JSI VELKEJ, JÁ MĚL KURÁŽ,
    C      D7 G7 C 
    A JAKEJ BYL GOLIÁŠ.