Transponuj +1   Transponuj -1
B64 
    R Á N O  B Y L O  S T E J N Ý          **0324
    G            HMI    D 
1.   STÁL NA ZASTÁVCE S VYPŮJČENOU KYTAROU,
    AMI           D     G 
    V DRUHÝ RUCE HOLKU, TO ZAVAZADLO SVÝ,
    EMI           D 
    A TÝ HOLCE V SÁČKU, ŘEK DOBRÝTRO MILÁČKU,
    C      G    E7         AMI7 D     G 
    PODÍVEJ SE DO DÁLI, UVIDÍŠ DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.
    G            HMI    D    AMI       D     G 
2.   RÁNO BYLO STEJNÝ, STEJNÝ PIVO, STEJNÝ BLUES, OSPALÝ A NUDNÝ, BYLI PO FLÁMU,
    EMI           D 
    KOUŘILI PARTYZÁNKU, DÝM FOUKALI DO VÁNKU,
    C     G    E7         AMI7 D     G 
    DÍVALI SE DO DÁLI, VIDĚLI DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.
    D        C    G  D        C   G 
REF.:  RÁNO BYLO STEJNÝ NESVÁTEČNÍ, NA TVÁŘI POČASÍ PROMĚNLIVÝ,
    D        C    G   E7           AMI7 D  G 
    RÁDIO HLÁSILO NA BLATECH SVÍTÁ, KAŽDEJ BYL TAK TROCHU SÁM, HM ...
    G            HMI    D 
3.   HOLKA ZVEDEJ KOTVY, NIKDO NÁS UŽ NEBERE,
    AMI           D     G 
    POJEDEME PO SVEJCH DO PODNÁJMU ŽÍT,
    EMI           D 
    KOUPÍME NA SPLÁTKY, JÍZDENKU TAM A ZPÁTKY,
      C     G   E7          AMI7 D     G 
    AŽ OMRZÍ NÁS DÁLKY, BUDEM JAK DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.