Transponuj +1   Transponuj -1
 
     S V Í T Á N Í                   **0307
    C     DMI  EMI   F EMI AMI 
    NESMÍŠ UŽ SPÁT, MOŽNÁ UŽ SVÍTÁ Z MRAKŮ,
       C    DMI F     C    DMI  F 
    RÁNO TMOU DEN VCHÁZÍ, KAŽDOU TMOU SNY K CÍLI JDOU,
        C    DMI F DMI F C  Dmi, Emi, F, C, Dmi, Emi 
    KAŽDOU TMOU DEN VCHÁZÍ SVÍTÁNÍ.
       F     C     F      C  
1.   JAK SPÁČ, KTERÝ SCHOVÁVÁ SI HLAVU POD POLŠTÁŘ ZE TMY,
    DMI     AMI      B   F  C 
    NA OČÍCH MÁŠ BRÝLE SE SNY, MLUVÍŠ ZE SPANÍ.
        EMI       AMI    F    DMI 
    SNAD TI VE SNECH VŠECHNO ZKRÁSNÍ A NIC TI NEBRÁNÍ
       C  F     C      C   F  C  
    ALE JENOM V LIDSKÝCH HLAVÁCH NARODÍ SE SVÍTÁNÍ.
    C     EMI AMI    F    C 
REF.:  NESMÍŠ SE BÁT, BLÁTEM JÍT DÁL JEN DÁL.
    C      F C  C   F  C   C F  C  F   C 
    V OČÍCH TI SVÍTÁ ŠLAPEJ BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL.
      F       C       F       C   
2.   DEJ KE DNU NÁŘKY, TRABLE VŠEDNÍ, HEJ VÝŠ HLAVU VZHŮRU ZVEDNI
    PŘED BLESKEM JI MÍRNĚ SEHNI, BOUŘÍ ŠLAPEJ DÁL.
    V DEŠTI VŠECHNO ZKRÁSNÍ, VZTEK I ZKLAMÁNÍ,
    ALE JENOM V LIDSKÝCH HLAVÁCH NARODÍ SE SVÍTÁNÍ.     REF.:

3.   KRÁST ROKŮM Z KAPES SVÁTKY, VZÍT SLUNCI STÍN,
    LÉTAT ŘÍŠÍ ZA ZRCÁTKY, NAJÍT SPRÁVNÝ RÝM.
    VZÍT VŠECHNO STARÉ A POD SKLO VITRÍN DÁT,
    VŽDYŤ STAČÍ VÍČKA ZVEDNOUT A PUSTIT SVĚTLO DÁL.

REF.:  TVÉ SVÍTÁNÍ, TVÁŘE MÍT, DÁL JEN DÁL, V OČÍCH TI SVÍTÁ, ŠLAPEJ BOUŘÍ DÁL,
    BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL.  DÁL, DÁL, DÁL ZA SVÍTÁNÍM.