Transponuj +1   Transponuj -1
 
    C E S T Y  D Á L  V E D O U        **0281
    C           F   C  F   G     C 
1.   CHTĚLA BYCH ZNÁT, KUDY DÁL VEDOU, DÁL, CESTY DÁL VEDOU.
    TEĎ JENOM VÍM, ŽE PO JEDNÉ JDU S TEBOU, DÁL CESTOU JDU S TEBOU
     F       C    F    C  F    C    DMI   G 
    [:NESMÍŠ MĚ ZTRATIT, NECHAT MĚ STÁT, NEBO MĚ SVÁZAT A PAK MI LHÁT,
    F      C     F     C 
    ŽE JDEM TOU SPRÁVNOU, NEJLEPŠÍ Z CEST,
    DMI    G   C         G          C 
    TOU, KTERÁ MÁ MĚ VÉST, KTERÁ MÁ MĚ VÉST, PRÝ AŽ DOMŮ K NÁM:]
    C            F     C    F   G     C 
2.   ŽE NEVIDÍM SVĚT, SVĚTEM MUSÍM JÍT S TEBOU,DÁL MUSÍM JÍT S TEBOU.
    MÁM JEŠTĚ CIT A SLYŠÍM, JAK STROMY KVETOU,DÁL SLYŠÍM, JAK KVETOU.
     F        C    F    C   F    C    DMI   G 
 2X  [:KDYBYCH MĚLA ZTRATIT POSLEDNÍ, CO MÁM,O JEDNO TĚ PROSÍM,NEVOĎ MĚ K NÁM
    F      C     F   C 
    PAK MŮŽEŠ MI ZMIZET A SBOHEM DÁT,
    DMI    G   C         G          C 
    JÁ BUDU ŘÍKAT DÍK, BUDU ŘÍKAT DÍK,NA PRÁZDNÝ SVĚT SE SMÁT:]

    D            G D           G 
REF:  PROŠLI JSME ZADNÍMI VRÁTKY,JÁ NEPROHRÁLA, TEĎ TO VÍM,
    D            G D          G 
    CESTY MĚ PŘIVEDLY ZPÁTKY, V NOSE MĚ ŠTÍPE ZAS DÝM.
    C           F     C    F  G      C 
3.   TEĎ VZDÁVÁM DÍK ZA TO,ŽE JSEM ŠLA S TEBOU,DÍK,ŽE JSEM ŠLA S TEBOU
    TEĎ DOBŘE VÍM, KUDY DÁL VEDOU,
    DÁL, CESTY DÁL VEDOU,[:DÁL, CESTY DÁL VEDOU:]