Transponuj +1   Transponuj -1
 
    P R Á Z D N Ý  J E  R A N Č           **0236

    HMI                               E 
1.   LÉTO BYLO,KDYŽ JSTE K NÁM PŘIJELA PŘEDLONI,NÁŠ RANČ SE NA SLUNCI HŘÁL
                               HMI 
    DOPROVÁZEL JSEM VÁS KAŇONEM NA KONI,OKOLO ČERVENEJCH SKAL,
    HMI                EMI        HMI 
    TEĎ VIDÍM JEN RUDÉ KOTOUČE SIGNÁLŮ,NA SNĚHU BĚLOSTNÉM PLÁT
    EMI        HMI       F# 
    NÁDRAŽÍ JE BLÍZKO, ŘÍKÁM SI POTAJÍ,MISS QUELL,MĚL JSEM VÁS RÁD
          HMI       EMI        A        D 
REF.:  PRÁZDNÝ JE RANČ, KDE SVĚTLA PLÁLA,PRÁZDNÝ JE KOUT,KDE JSTE SI HRÁLA
         F#       G      F#      HMI 
    STUDENÁ NOC, VÍTR SE CHVĚJE,NOC TAJEMNÁ, NOC BEZNADĚJE.
          HMI      EMI        A        D 
    PRÁZDNÁ JE SÍŇ, JAK PTAČÍ HNÍZDA, KAŇONEM TMOU, VÍTR SI HVÍZDÁ,
        F#      G       F#      HMI 
    ODJÍŽDÍTE UŽ NAVŽDY DOMŮ,BUĎ BOHU DÍK, ZAS BUDU SÁM.
    HMI                          E 
2.   NA MALÉM NÁDRAŽÍ KONĚ JSEM ZASTAVIL,KOLEM SE ROZVÍŘIL SNÍH,
                                   HMI 
    NEDĚKUJTE MI MISS, ŽE JSEM VÁS POBAVIL,ŽE JSEM ROZEHŘÁL VÁŠ SMÍCH.
    HMI                 EMI        HMI 
    JÁ KOVBOJ BLÁHOVÝ, VY DÁMA Z NEW YORKU,SEMAFÓR DO NOCI ŽHNE,
    EMI        HMI       F# 
    DEJTE SBOHEM VĚNCI ZELENEJCH PAHORKŮ,MNĚ DRAHÁ MISS RADĚJI NE REF: