Transponuj +1   Transponuj -1

    V O D A  Š I R O K É  Ř E K Y  Asonance **1550

    G     HMI    C     G 
1.   AŤ KORUNY STROMU SE NAD ŘEKOU SPOJÍ
     C  CMAJ7 AMI HMI C   G 
    A VĚTVE AŤ PŘEKLENOU ŠIROKY PROUD
                 EMI HMI C 
    TAM NA BŘEHU V DÁLCE TEĎ MILÝ MŮJ STOJÍ
      G     HMI    C      G 
    ACH MUSÍM JÍT ZA NÍM, JÁ ZA NÍM CHCI PLOUT

2.   KDE PŘÍVOZNÍK MEŠKÁ, JEN KDE MŮŽE BÝT
    CHCI PŘES ŘEKU CHLADNOU NA DRUHÝ BŘEH JÍT
    TEĎ SMUTNÁ TU STOJÍM, JAK SLZY MÁM SKRÝT
    KDYŽ V NÁRUČI LÁSKU SVOU CHTĚLA BYCH MÍT

3.   ACH NA LOĎCE PLOUT MÁM TEĎ JEDINĚ PŘÁNÍ
    KDE MILÝ MŮJ ČEKÁ, KDE STOJÍ TAK SÁM
    DÁM PENÍZE VŠECHNY I BOHATSTVÍ ZA NI
    TEĎ KDYŽ SVOU LÁSKU TAK BLÍZKO TEĎ MÁM